Please specify the product's required option(s).
Barcode Scanner

ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อขยายรูปภาพ

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

OCBS-LA04

Barcode Scanner


OCBS-LA04 Barcode Scanner OCOM สแกนด้วยลำแสงเลเซอร์ความรวดเร็วและความแม่นยำในการอ่านสูง อ่านได้ในระยะทางไกลๆ ไม่ต้องแนบบาร์โค๊ดใกล้กับตัวเครื่อง ออกแบบด้วยคุณลักษณะ Plug and Play ใช้งานง่ายเพียงเสียบสาย USB ก็สามารถอ่านบาร์โค๊ดได้ทันที สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC

สถานะของสินค้า: ในคลังสินค้า

1,820 ฿