Please specify the product's required option(s).
เครื่องตรวจโลหะ

ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อขยายรูปภาพ

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

GP-008

เครื่องตรวจโลหะ


อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบพกพาใช้ตรวจจับโลหะทีเป็นอาวุธและอุปกรณ์ทีมีส่วนผสมของโลหะ เช่น มีด ปืนพก วัตถุระเบิด เหล็ก รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เพียงใส่ถ่าน 9V ให้ เครื่องตรวจโลหะ รุ่น GP-008 ก็สามารถเปิดสวิตช์เพื่อตรวจค้นโลหะได้ทันที สามารถเลือกการแจ้งเตือนเมื่อพบโลหะเป็นแบบเสียงและแบบสั่นสะเทือน โดยควบคุมผ่านสวิตช์เปิดปิดแบบ 3 ทาง มีหลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน ดีไซด์ให้มีน้ำนหนักเบาเพียง 320g เหมาะสำหรับการพกพาเพื่อตรวจหาโลหะตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

สถานะของสินค้า: ในคลังสินค้า

1,580 ฿