Please specify the product's required option(s).
กล้องไอพี

ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อขยายรูปภาพ

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

690

กล้องไอพี


สีขาวมันวาวแต่เปื้อนยากไม่เลอะลายนิ้วมือ กล้องไอพีความละเอียดสูงระดับไฮเดฟ 720P (1,280x720 Pixel) ติดตั้งง่ายรองรับทั้งระบบ LAN และ WiFi คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำการเซ็ทการแจ้งเตือนโหมดต่างๆ เช่น หลังจากพบการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องให้ถ่ายรูป แล้วส่ง E-mail หรือแจ้งเตือนผ่านระบบ FTP และ HTTP เป็นต้น คุณสามารถเซ็ทวันและเวลาในการแจ้งเตือนได้อย่างละเอียด รวมถึงการควบคุมกล้องจากระยะไกลผ่านเครื่องคอมของคุณด้วยระบบ LAN และ WiFi

สถานะของสินค้า: ในคลังสินค้า

2,560 ฿