เครื่องสแกนสนามบิน 360 องศา

ในสนามบินใหญ่ๆ หลายแห่งทั่วโลก เริ่มมีการใช้เครื่องสแกนสนามบิน(Scanner) 360 องศา แบบ Full Body Scanner ที่เราต้องเข้าไปยืน ยกมืออยู่นิ่งๆ สักพัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูผลการสแกนจากหน้าจอ เครื่องตรวจประเภทนี้ สามารถตรวจได้ละเอียดขึ้น ไม่เพียงเฉพาะโลหะเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจหาวัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่โลหะ ที่ซ่อนอยู่ตามร่างกายได้ด้วย ให้ความแม่นยำสูง และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายขึ้นหลังโศกนาฏกรรม 9/11 ที่สหรัฐอเมริกาและโศกนาฏกรรมที่ปารีส

สนามบินเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ต้องอาศัยเครื่องสแกนสนามบิน (Scanner) ในการตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังภายในสนามบิน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาพอสมควรในการเดินผ่านเครื่องสแกนสนามบิน (Scanner) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เครื่องสแกนสนามบิน แบบ Full Body Scanner มีข้อดีตรงที่มีความแม่นยำ และมีความรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องถอดแจ็กเกตออกก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่สนามบินมักจะให้ถอดอยู่ดี ลดการเสียเวลาของการค้นร่างกายไปได้มาก เพราะหน้าจอมักจะบอกทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ตามร่างกายอยู่แล้ว จะแอบเอาวัตถุแปลกปลอมขึ้นเครื่อง ถ้าผ่านเครื่องสแกนสนามบิน (Scanner) 360 องศา นี้ก็รอดยาก

ทั้งการตรวจค้นร่างกายแบบตรวจโลหะ และ ตรวจผ่านเครื่องสแกนสนามบิน (Scanner) 360 องศา แบบ Full Body Scanner หากเจ้าหน้าที่สนามบินไม่แน่ใจ ก็จะมีการตรวจค้นอีกครั้ง ด้วยเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องตรวจจับโลหะ(Metal Detector)แบบพกพา และใช้มือค้นตามร่างกายผู้โดยสาร (Strip Search) เป็นการตรวจตามมาตรฐานสากล ว่ากันไม่ได้

สนามบินเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ต้องอาศัยเครื่องสแกนสนามบิน ในการตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังภายในสนามบิน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาพอสมควรในการเดินผ่านเครื่องสแกนสนามบิน (Scanner) 360 องศา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ วันนี้ มีบริษัทในประเทศอิสราเอลพัฒนาระบบสแกนร่างกายสุดล้ำใช้เวลาตรวจสอบที่เร็วที่สุดเพียง2วินาที ในการตรวจจับสิ่งของต้องสงสัยรวมถึงวัตถุระเบิด

ด้วยเหตุนี้เครื่องสแกนสนามบิน (Scanner) บริษัท คาเมโร(Camero) เทคโนโลยีสัญชาติอิสราเอลได้พัฒนาระบบสแกนร่างกายระบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งระบบนี้จะใช้เวลาเพียง 2 วินาทีในการสแกน 360 องศา และตรวจหาระเบิด หรือสิ่งของต้องสงสัยที่อาจติดตัวมากับผู้ที่ถูกทำการสแกนผ่านเครื่องนี้ โดยทางบริษัทให้ชื่อระบบสแกนร่างกายใหม่ว่า "EasyCheck"

คาเมโร(Camero) เร่งพัฒนาระบบเครื่องสแกนสนามบิน 360 องศา EasyCheck อย่างจริงจัง หลังเกิดเหตุวางระเบิดที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่พยายามปรับปรุง และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของประเทศตน ในการตรวจจับสิ่งของต้องสงสัยรวมถึงวัตถุระเบิดที่ติดตัวมากับผู้โดยสาร

ทาง คาเมโร(Camero) ได้สาธิตประสิทธิภาพของเครื่องสแกนสนามบิน 360 องศา "EasyCheck" โดยให้หนึ่งในทีมงานพกปืน และระเบิด ก่อนเดินผ่านเครื่องสแกนสนามบิน ร่างกาย ซึ่งเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถตรวจจับสิ่งของต้องห้ามได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดจำนวนผู้โดยสาร หรือผู้ที่ต้องการเข้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ที่มีเครื่องสแกนสนามบิน 360 องศา"EasyCheck" ติดตั้งอยู่หน้าบริเวณทางเข้า

ทั้งนี้เครื่องสแกนสนามบิน "EasyCheck" ใช้ระบบปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกับเครื่องตรวจจับโลหะ(Metal Detector)ทั่วไป แต่สามารถสแกนร่างกายได้ 360 องศาในระบบ 3 มิติ และจะแสดงผลเป็นรูปสีเหลี่ยมสีเหลืองบนหน้าจอมอร์นิเตอร์ หากพบว่าบุคคลที่ผ่านการสแกนมีวัตถุต้องสงสัยอยู่ในครอบครอง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องค้นตัวผู้ที่เดินผ่านเครื่องนี้ เหมือนกับระบบที่ติดตั้งตามสนามบินทั่วไปในขณะนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทำการค้นตัวด้วยเครื่องตรวจโลหะทั่วไป  หากมีเสียงเตือนขึ้น

Cr.ข่าว TNN