แว่นตาอัจฉริยะ เสมือนจริง

นักวิทยาศาสตร์ที่ห้องแล็บทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Augmentarium ของ University of Maryland ทำงานร่วมกับแพทย์ที่ศูนย์วิจัยเพื่อรักษาผลกระทบทางจิตใจซึ่งเกิดจากการ ประสบเหตุร้าย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ผ่านแว่นตาอัจฉริยะ.....

Read More