11 นักประดิษฐ์ หญิง ของโลก

บริษัทอินเทล (Intel) ได้ยกย่อง 11 นักประดิษฐ์หญิงของโลก ที่ได้เป็นนักประดิษฐ์ของโลกที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้นักประดิษฐ์รุ่นต่อมา มีจินตนาการสร้างโลกโลกาภิวัตน์จนถึงยุคไอทีในปัจจุบัน สร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกทั้งยังพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ.....

Read More