ดร.วันดี กล่าวว่า SPCG เป็นผู้บุกเบิกการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย และประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2010 ที่ผ่านมา ชูไทย เป็นผู้นำ พลังงานแสงอาทิตย์ แห่งประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชน.....

Read More