นวัตกรรมยานยนต์ สมัยใหม่

โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทุกอย่างก็กลายเป็นสมองกลอัจฉริยะ มีระบบเซนเซอร์คอยตรวจจับปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์และพฤติกรรมผู้ขับ ขี่ เราจึงสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ ที่เกิดขึ้นมากมาย.....

Read More