ดาวเทียมแอลอีดี(LED)

มหาวิทยาลัยชินชู (Shinshu) ร่วมกับเอกชนและชุมชนท้องถิ่นด้วยงานด้านวิทยาการ ดาวเทียม แอลอีดี(LED) ดวงนี้ เป็นการออกนำสังคมกับเรื่องในอนาคตด้วยเทคโนโลยีของ“กินไร (GINREI)” ดาวเทียม แอลอีดี(LED) หรือชื่อเต็มว่า“ชินไดแซท” (ShindaiSat).....

Read More