เครื่องสาวไหม  พลังงานแสงอาทิตย์

มิติใหม่แห่งวงการผ้าไหมไทย กับเครื่องสาวไหม พลังงานแสงอาทิตย์ โดยฝีมือของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่วันนี้ยกสิ่งประดิษฐ์อันภาคภูมิใจมาสาวไหมให้ดูกันแบบสดๆ กลางงานมหกรรมงานวิจัยภูมิภาค ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).....

Read More