โมบายอินเตอร์เน็ต 4.5G 


AIS ได้ประกาศให้บริการโมบายอินเตอร์เน็ต  4.5G บนเครือข่ายมือถืออัจฉริยะในเชิงพาณิชย์รายแรกของโลก อย่างเป็นทางการ ใช้งานได้จริงแล้ววันนี้ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้าเอไอเอส ที่นิยมเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน ไวไฟพกพา(Pocket WiFi).....

Read More