แก้โรควูบเป็นลม

แพทย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลกล่าวว่า การเกิดอาการวูบเป็นลม เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เป็นตัวขัดความสุขในชีวิต ยิ่งกว่านั้นหากผู้นั้นเกิดหกล้ม ก็จะทำให้ได้รับบาดเจ็บ เดินเหินไม่สะดวก และไม่อาจจะช่วยเหลือผู้อื่นและตัวเองได้ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้นั้นรู้สึกซึมเศร้า.....

Read More