i-Synes.com

ตะกร้า 0

Micro Meter

เลือกซื้อโดย
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. 5202-50

  Micrometer

  อุปกรณ์สำหรับใช้วัดขนาดงานความละเอียดสูง สำหรับใช้วัดชิ้นงานขนาดไม่เกิน 50 mm เพียงใส่ถ่านเบอร์ CR2032 จำนวน 1 ก้อน ให้กับเครื่อง Micrometer คุณก็สามารถเปิดเครื่องเพื่อเริ่มต้นวัดขนาดชิ้นงานได้ทัน ค่าที่วัดได้จะถูกแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD เป็นตัวเลขอ่านค่าได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดสูง

  2,220.00฿
 2. 5202-75

  เครื่องวัดความหนา

  แสดงผลเป็นตัวแลขอ่านค่าผ่านหน้าจอ LCD ได้อย่างชัดเจน สามารถวัดชิ้นงานขนาดไม่เกิน 75 mm ใช้งานง่ายเพียงใส่ถ่านเบอร์ CR2302 คุณก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที เครื่องวัดความหนามีฟังก์ชั่นคำนวณความแตกต่างของชิ้นงาน 2 ชิ้น เพียงคุณวัดขนาดชิ้นงานชิ้นที่ 1 ไว้แล้วกดสวิตช์ ABS จากนั้นก็เริ่มวัดชิ้นงานชิ้นที่ 2 โดยค่าที่วัดได้จะเป็นความแตกต่างของขนาดชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น เหมาะสำหรับการใช้งานทางด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดสูง

  2,710.00฿
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า