i-Synes.com

ตะกร้า 0

Magnetic Card Reader

เลือกซื้อโดย
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
  1. CR7400-USB

    เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก

    ใช้งานง่ายเพียงคุณเชื่อมต่อ "เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก" เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB แล้วเปิดโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft word, Notepad หรือโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่มีเคอร์เซอร์กระพริบ เครื่องจะทำการส่งข้อมูลบัตรแม่เหล็กสู่โปรแกรมทันทีที่มีการรูดบัตรแถบแม่เหล็ก สินค้ารองรับ AAMVA code สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่น เช่น การบันทึกข้อมูลการขับขี่พนักงานขับรถบบรทุกจากการรูดบัตรอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

    1,630.00฿
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า