i-Synes.com

ตะกร้า 0

Smart Card Reader

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. CSCR1A

  เครื่องอ่านบัตร ชิปการ์ด

    รุ่นพกพา เชื่อมผ่านสาย USB TYPE C อ่านบัตรชิปการ์ด,บัตรประชาชน,บัตรประชารัฐ,บัตรเอทีเอ็ม,บัตรเครดิต,บัตรพนักงาน,บัตรนักศึกษา และ บัตรซิมการ์ดมือถือ รองรับการใช้งานโปรแกรมทะเบียนราษฎร์ และโปรแกรมอ่านบัตรชิปการ์ด ทีรันโปรแกรมบนระบบ Windows XP/Vista/ 7/8/10 หรือ Mac OS X  และอ่านบัตรชิปการ์ มาตรฐาน ISO 7816 Class A,B,C   สินค้าคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจาก CE FCC และ RoHS

  490.00฿
 2. SCR2

  เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด

    รุ่นเสียบบัตรแนวตั้ง อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ บัตรประชาชน บัตรธนาคาร บัตรพนักงาน บัตรนิสิต นักศึกษา และข้อมูล บัตรซิมการ์ด มือถือ อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด มาตรฐาน ISO 7816 Class A,B,C รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ใช้งานง่ายเพียงเชื่อมเข้าเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต  USB แล้วเปิดโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดทีคุณมีก็สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้แล้ว

  450.00฿
 3. SCR1

  เครื่องอ่านบัตรประชาชน

    รุ่นเสียบบัตรแนวนอน กระทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับอ่านบัตรประชาชนเพื่อดึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง เป็นทีนิยมของหน่วยงานราชการ และเอกชนนำไปใช้ตรวจสอบประวัติ นอกจากนี้ยังสามารถอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดที่หน่วยงานต่างๆ  เช่น บัตรเครดิต,บัตรเงินสด,บัตร ATM,บัตร Aeon,บัตรพนักงาน,บัตรนักศึกษา,บัตรเจ้าหน้าที ฯลฯ เป็นต้น สินค้าคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจาก CE  FCC และ RoHS

  450.00฿
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า