i-Synes.com

ตะกร้า 0

การรับประกัน

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันส่งสินค้า

 

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. สินค้ายังอยู่ในประกัน 1 ปี
  2. Void ของทางบริษัท ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด
  3. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขหรือใช้งานผิดประเภทซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  1. ติดต่อกลับบริษัท เพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  2. สินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านได้รับสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
  3. ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิด
  4. ไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืน ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรุ่น
  5. เมื่อบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบรายละเอียดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
  6. บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  7. บริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้า โดยจะโอนค่าสินค้าไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกันกับผู้ซื้อเท่านั้น