i-Synes.com

ตะกร้า 0

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า

 

  • ติดต่อกลับบริษัท เพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่ส่งกลับมาอยู่ในกล่องสินค้าสภาพเหมือนที่ท่านได้รับสินค้า พร้อมเอกสารคู่มือฯ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
  • ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิด
  • ไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืน ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรุ่น
  • เมื่อบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบรายละเอียดตามที่แจ้งมาแล้ว ทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
  • บริษัทเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัททำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  • บริษัททำการคืนเงินค่าสินค้า โดยโอนค่าสินค้ากลับไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกันกับผู้ซื้อเท่านั้น