i-Synes.com

ตะกร้า 0

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  1. บริษัทจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. บริษัทจัดส่งสินค้า ภายใน 3 วันทำการ กรณีมีสินค้าพร้อมส่ง
  3. บริษัทจัดส่งสินค้าผ่านช่องทาง EMS (ฟรี)